Devlet Teşvikleri

Devlet Destekleri Nedir?

Teşvik ve Hibe Nasıl Alınır?

Ülke ekonomileri zaman zaman durgunluk ya da krizlerle karşılaşmaktadır. Bu çeşit dönemlerde ülkede üretim ve tüketim düşer, iş alanı açma olasılığı ve yatırımlar azalır, ar-ge ve inovasyona yapılan yatırımlar azalır. Hükümetler, ekonomide oluşan bu durumlara çeşitli yollarla el atarak durgunluğun ya da krizin piyasa üzerindeki etkisini azaltmaya çalışırlar. Devlet destekleri de bu desteklerden biridir. Devlet destekleri sadece kriz veya durgunluk dönemlerinde uygulanmamaktadır. Ülkeler, ekonomilerini güçlendirmek ve büyütmek amacıyla da destekler vermektedir. Bulunan üretim, tüketim, yatırım, iş alanı açma gibi konularda artış olması amacıyla da destek verilmektedir.

Bu durumlara bakarak şöyle yapılabilir..

Devlet Destekleri, ekonomide oluşan durgunluk veya kriz zamanlarında şirketlerin zor durumdan kurtulmasını sağlamak ya da ekonominin daha da kuvvetlenmesi için firmalara yardımda bulunduğu sistemdir.

Bu destekler şirketlere doğrudan yapılabileceği gibi firmaların pazar şartlarını toparlayarak dolaylı yollardan da olabilir.

Direkt Devlet Desteklerine örnek; iş alanı açma artışını sağlamaya yönelik istihdam destekleri, satışları artırmaya yönelik pazarlama yardımları, ihracatı artırmaya yönelik ihracat etkinliklerinin desteklenmesi, girişimcileri cesaretlendirmek için girişimci yardımları…
Dolaylı Devlet Desteklerine örnekler; düzenli sanayi bölgesi kurulumu, vergi istisnaları, ulaşım yolları yapımı, devletin şirketlerden alacaklarını ertelemesi…

Devlet Destekleri ve teşvikler konusundaki hizmetlerimize ulaşmak için tıklayın.

Kolaso is a design studio founded in London and expanded our services, and offering solutions Worldwide.