Marka Tescil

Marka Tescil

Hızla kızışan ticari rekabet ortamında şirketlerin en güçlü silahları, kıymetleri sürekli artan markaları olmaktadır. Şirket değerleme uzmanları firmaların toplam değerini hesaplarken, marka ve patent gibi abstre değerlerinin %80 somut varlıklarının da %20 oranında payı olabileceğini belirtmektedirler. Çağımızda marka değeri milyar dolarla değerlendirilen bir çok şirket bulunmaktadır. Bu sebepten dolayı, öncelikle markanın gerçek sahibi adına tescil edilmesi gerekmektedir.

Marka Tescili Nedir?

Marka, bir firmanın veya şahsın mallarının ve hizmetlerinin diğer firmaların ya da şahısların mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan isimler, sözcükler, şekiller, kokular, rakamlar, harfler, sayılar ve seslerdir. Kısaca yapılan eserler ile verilen hizmetlerin üzerinde kullanılan işaretlerin tescil ile korunmasıdır. Marka tescili halk arasında; isim hakkı, isim tescili, logo tescili, marka patenti gibi terimlerle anılmaktadır.

Firmalar kurulurken Ticaret Odalarından kendilerine bir unvan belirlemelilerdir. Bazı firma sahipleri bu unvanın kendisine “marka hakkı” verdiğini sanmaktadırlar. Oysa marka hakkın 2K Danışmanlık ve Marka Kurumu tarafından alınabilecek bir tescil belgesi ile elde edilebilmektedir.

2K Danışmanlık uzmanları olarak müşterilerimize önerilerimiz;

İş hayatında tescilsiz bir markaya yatırım yapmamaları

Markalarını kullanmaya başlamadan önce Marka Sorgulama-Araştırma yapılması,

Uygun marka bulunduktan sonra Marka Tescil işlemi ile koruma altına alınması.

Tescil sonrasında ise “marka izleme” hizmeti ile benzer markaların takibinin yaptırılarak tescilinin engellenmesini sağlamalarıdır.

Marka Tescili Nasıl Yapılır?

Marka tescil başvurusu; Herhangi bir şirketi olmayan her birey adına ya da şirket hukuki kişiliği tarafından yapılabilmektedir.

Marka tescili için lazım olan evraklar;

Marka sahibine ve adresine ait bilgileri içeren sözleşme (şahıs adına yapılacak ise isim soy isim, açık adres, TC kimlik numarası, telefon numarası, mail adresi, hukuki kişilik ticaret unvanı, açık adresi, vergi numarası, telefon numarası ve mail adresi.)

Vekaletname (Noter onayı gerektirmez.)

Tescili talep edilen markanın varsa logosu

Başvuru ücretinin ödendiğine dair belge

Marka Tescil Süreci

Ekibimiz tarafından ön araştıma ve tescillenebilirlik yorumu yapılması, tescillenebilecek bir marka ise, başvuru dosyasının hazırlanması, değil ise öneriler getirilerek tescillenebilir bir marka oluşturulmasına yardımcı olunması.

Bize başvuru’da bulunması ve kurum tarafından şekli inceleme yapılarak kabul veya reddine karar verilmesi.

Ekibimiz tarafından kurum tarafından verilen kararın değerlendirilmesi ve gerekli görülürse itiraz edilmesi.

Kabul edilerek yayına çıkarılan marka gelebilecek itirazlarının değerlendirilmesi ve gerekli görülürse savunma yapılması.

Tesciline karar verilen marka için tescil ücretinin ödenerek belgenin alınması ve müvekkile teslim edilmesi.

2K Danışmanlık marka uzmanları olarak, marka sorgulama, araştırma işlemlerinden marka tescil işlemlerine, hukuki korunmasından, markaların ticari değerinin ölçülmesine kadar hizmet sunmaktayız.

Kolaso is a design studio founded in London and expanded our services, and offering solutions Worldwide.