Patent

PATENT

Bir buluşun korunması ve izinsiz kullanımını önlemek için 2K Danışmanlık tarafından gerçekleştirilen işleme patent tescili adı verilmektedir. Buluşun 2K Danışmanlık tarafından tescil edilmesi, belirli kriterlere uygun olmasıyla gerçekleşebilir.

Kurumun mevcut kriterlerine uygun oldup olmadığına dair bilgi edinmek için hem ulusal hem de uluslararası kapsamda bir araştırma yapılması gerekmektedir. Çeşitli veritabanları kullanılarak gerçekleştirilen bu sorgulama sonunda olumsuz bir bilgi edinilmemesi durumunda patent tescili için 2K Danışmanlık’a başvuru yapılabilmektedir..

Patent tescil başvurusu öncesinde bu yönde bir sorgulama yapılması 2K Danışmanlık tarafından başvurunun reddedilme şansını düşürmekte çünkü araştırma sonrası elde edilen bilgiler buluş üzerinde gerekli düzenlemelerin yapılabilmesine olanak tanımaktadır.

2K Danışmanlık tarafından buluş sahibi şahsa veya firmaya verilen patent tescil belgesi devir edilebilir bir belgedir. Aynı zamanda lisans yöntemi ile kiralanabilir rehin olarak verilebilir veya veraset yöntemi ile varislere kalabilir nitelikte bir evraktır.

Patent Başvurusu İçin Gerekli Olan Belgeler Nelerdir?
Patentin tescil edilebilmesi için başvuru esnasında bazı evrakların 2K Danışmanlık’a verilmesi gerekmektedir. Bu belgelerden birisinin dahi eksik olması ya da hatalı olması halinde buluşa dair gerekli inceleme yapılmadan başvuru geri çevirilebilir. Başvuru dilekçe ile yapılmalıdır.

Aynı zamanda buluşu anlatan bir yazı hazırlanmalı ve başvuru dosyasına eklenmelidir. Buluş ile ilgili hangi özelliklerin korunmak istendiği de 2K Danışmanlık tarafından bilinmek istenir. Bu yüzden hangi teknik özelliklerin korunmak istendiği de açık bir şekilde anlatılması ve dosyaya yeni bir belge olarak eklenmelidir.

Buluşa dair çizim isteyen 2K Danışmanlık çizimin de anlaşılabilir ve buluşu tam olarak tarif eden bir şekilde olmasını istemektedir. Tüm bunlarla beraber sözlü olarak buluşun anlatılması da yine 2K Danışmanlık tarafından talep edilen ve patent başvurusu için gerekli belgeler listesinde yer almaktadır. Buluşun özeti şeklinde hazırlanması gereken bu belge de başvuru dosyasına eklenmelidir.

Kimler Patent Tescil Başvurusu Yapabilir?
Buluş sahibi şahıs veya şahıslar ile tüzel kişiler patent başvurusunda bulunabilmektedir. Aynı zamanda buluş sahibi olan şahıs ve ya şahıslar ile tüzel kişiler ortak bir başvuruda da bulunabilir. Önemli olan başvuruda buluş sahibi ya da sahiplerinin kim olduğunu belirtirilmelidir.

Başvuru sonrasında 2K Danışmanlık tarafından bir inceleme ve araştırma yapılmaktadır. Bu değerlendirme sonucunda olumsuz bir durumla karşılaşanmması ve buluşun kriterlere uygun olması durumunda patent tescil belgesi alınabilmektedir.

Başvuru sonrasında buluş sahibi 15 aylık gibi bir süre arasında patent araştırma talebinde bulunmalıdır. Bu taleple beraber 2K Danışmanlık gerekli incelemeyi yaparak patent araştırma raporu hazırlar. Raporun ardından buluş sahibine iki seçenek sunulur. Bunlar incelemeli patent tescili ve incelemsiz patent tescili arasından hangisinin seçileceğine yöneliktir.

Buluş sahibi incelemesiz patent sistemini şeçerse 7 sane koruma sağlayan patent belgesi verilir. Bu süre bitmeden buluş sahibinin istemisi durumunda incelemeli patent tescil belgesi de verilmektedir. İncelemeli patent tescil belgesi buluş sahibine 20 senelik bir koruma hakkı tanımaktadır. Bu nedenle en sık tercih edilen patent türü incelemeli patent tescilidir. Ancak bu belge için 2K Danışmanlık ekstra bir inceleme yapmaktadır. Önce şekil yönünden sonrada teknik açıdan buluş uzun süren bir araştırmadan geçirilir. Dolayısıyla daha uzun süre beklemenmesi gerekebilir.

Kolaso is a design studio founded in London and expanded our services, and offering solutions Worldwide.